Menu

Strona główna

Biogazownie

Instalacja produkcji biogazu dobierana jest w zależności od stosowanych substratów (zawartości suchej masy, składu, pochodzenia itp.), ilości substratów, techniki procesowej, objętości zbiorników, wielkość agregatu kogeneracyjnego do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Energia słoneczna

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji na rynku energetycznym wzbogaciliśmy ofertę grupy ITEO o projekty z zakresu farm fotowoltaicznych na rynek polski.

Partnerzy