Menu

Aktualności

Mamy przyjemność poinformować, iż dnia 19 października 2018 roku podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w Katowicach, nasza firma podpisała porozumienie z hinduskim Partnerem - przedsiębiorstwem Shanta Tradexim pvt, Ltd. w zakresie wspólnych działań badawczo-rozwojowych oraz biznesowych celem realizacji projektu przemysłowej hodowli alg w Indiach.

Końcowy produkt - sucha masa algowa - ma stanowić alternatywne źródło pozyskania protein (białka) dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego, który to reprezentuje nasz hinduski Partner.

 

 

 

 

17.08.2018 przyjmowaliśmy gości z Angoli z firmy Mutuane.LDA oraz partnera handlowego z Norwegii Johna Fiadu

 

 

 

TUNEL DOŚWIADCZALNY Hodowli ALG naszej firmy

 

 

 

 

Zakończył się IV Europejski Kongres Jakości. Teraz czas na wdrożenie koncepcji projakościowych do swoich działań biznesowych, podkreślenie jakości zdobyciem EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018®

 

  

„Future of the Quality” – pod takim hasłem 21 marca 2018 r. w Łodzi odbył się IV Europejski Kongres Jakości. Jest to cykliczne spotkanie przedstawicieli świata biznesu i nauki, zarówno z Polski jak i Europy, którzy wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami. Ideą Kongresu jest propagowanie wartości, które są mocno związane z jakością.

 

 

 

 

 

 

GAZETAPRAWNA.PL

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/jakosc-roku/artykuly/1046786,organizm-doskonaly-wg-iteo.html

Organizm doskonały wg ITEO

Firma Innowacyjne Techniki Energii Odnawialnej, w skrócie ITEO Sp. z o.o., przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim od 2012 roku pracuje nad innowacją pod kryptonimem LUKON. Przywołany projekt to nic innego, jak system powiązanych technologii wytwarzania biomasy algowej, z zastosowaniem energii odnawialnej, oparty o wykorzystanie półproduktów i produktów końcowych wzajemnie się uzupełniających.

Niemal samowystarczalny system składa się m.in. z biogazowni, farmy fotowoltaicznej, stacji hodowli alg i infrastruktury technicznej. Serce systemu stanowi biogazownia, która zabezpiecza hodowlę alg w wodę pofermentacyjną, CO², energię cieplną i elektryczną – światło. Biomasa algowa wyprodukowana w szczelnych tunelach foliowych  to źródło protein i lipidów. 

Opracowaną myśl technologiczną sprawdzono i przetestowano w instalacji demonstracyjnej. Aktualnie projekt jest na etapie wdrożenia w skali makro pod nadzorem technologów i specjalnie powołanego międzynarodowego zespołu naukowców. Zainteresowanie rynków zagranicznych jest ogromne. O prawo do realizacji innowacji ubiegają się m.in. Egipt, Czechy, Włochy czy Norwegia.

Biomasa algowa – proteina ma szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i rolniczym – w paszach dla zwierząt – zamiast białka sojowego GMO. Ponadto Lipidy algowe mogą przyczynić się do ograniczeń wydobycia produktów kopalnianych np. ropy, hodowla alg obniża emisję CO² (CO² dla alg jest pokarmem), jednocześnie produkują O² i oczyszczają wodę. Spółka ITEO wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim i kilkoma innymi jednostkami naukowo-badawczymi rozpoczynają właśnie prace nad kolejnym innowacyjnym projektem filtracji zanieczyszczeń rzecznych z wykorzystaniem mikroglonów. Postęp prac w tym zakresie prezentowany będzie na stronie www.iteo.pl

Katarzyna Krawiec


 

TVP3

https://gorzow.tvp.pl/29387107/inwestorzy-z-egiptu-odwiedzili-uz-chca-produkowac-algi

 

Przedstawiciele egipskiej firmy farmaceutycznej odwiedzili Zieloną Górę. Chcą współpracować ze spółką ITEO, która planuje produkcję alg na skalę przemysłową. Firmę ITEO wspierają m.in. uczelnia z Zielonej Góry, która pracuje nad genotypem alg przystosowanym do europejskich i afrykańskich warunków.

 

 

 


 

Wizyta inwestorów z Egiptu, reprezentantów firmy ADG Healthcare, na specjalne zaproszenie naszej firmy.

To właśnie ITEO odpowiada za projekt LUKON (Lubuskie Konsorcjum Innowacyjnych Technologii Energii Odnawialnych),

który został opatentowany, bo jest pierwszym tego rodzaju systemem na świecie.

Oficjalna konferencja odbyła się 6.07.2017 w Dwór Kolesin

 

 

Przydatność ALG 

http://sds.wp.tv/2941712-h.webm           (zachęcamy do obejrzenia filmu)

 

 

Uczelnia warta zachodu

Województwo Lubuskie w dużej mierze opiera się na mikro- i małych przedsiębiorstwach, a co za tym idzie, wielu firm nie stać na ryzyko wdrażania innowacji. Mimo to kadra naukowa Uniwersytetu Zielonogórskiego nie składa broni i udowadnia, że poziom nowych technologii w lubuskim jest bardzo wysoki.30 czerwca br. w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego miała miejsce wizyta podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Piotra Dardzińskiego. Podczas wizyty zaprezentowane zostały najbardziej innowacyjne podmioty i projekty oraz nowoczesna infrastruktura Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. Prezentowane prace, prowadzone przez zespoły jednostek przemysłowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego, to m.in. „Elektroenergetyczne technologie przyszłości”, prezentowane przez prof. dr hab. inż. Grzegorza Benyska z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki czy „System połączonych technologii wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej z biomasy algowej” – projekt prowadzony przez spółkę ITEO oraz naukowców z UZ. Wizyta spotkała się z dużym zainteresowaniem dr. P. Dardzińskiego i zakończyła się rozmowami o możliwym wsparciu oraz zapewnieniu o powstaniu funduszy „joint venture”, które będą miały prawo wspierać inwestycje dużego ryzyka.

Czytaj wiecej : 

http://www.forum-przedsiebiorczosci.pl/?p=4809


PIOTR DARDZIŃSKI PODKREŚLAŁ ROLĘ INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZYCH

http://gorzow.tvp.pl/25988876/piotr-dardzinski-podkreslal-role-instytucji-naukowobadawczych

 

 

Menadżer Roku 2015 - 2 miejsce w głosowaniu kapituły w kategorii BIZNES

 

 

 

W czwartek, 18 lutego br. gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli Grzegorz Szulc, prezes ITEO Sp. z o.o., prof. Peter Bollinger, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz dr inż. Roman Kielec, prezes PNT UZ. Tematem rozmowy było pozyskiwanie energii odnawialnej, realizacja projektu LUKON oraz możliwość finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków Unii Europejskiej, a także kwestia klinik kontenerowych, które mogłyby pełnić rolę ośrodka szkolenia symulacyjnego dla studentów kierunku lekarskiego.

 

Spotkanie dotyczyło m.in. projektu LUKON - Lubuskiego Konsorcjum Innowacyjnych Technologii Energii Odnawialnych. Projekt zakłada połączenie kilku zakładów (technologii), które ściśle ze sobą współpracują: biogazownia, zakład produkcji peletu lub nawozu, stacja hodowli alg, instalacja PV ze stacją akumulatorów, wytłaczarka oleju i lipidów, separator masy pofermentacyjnej, suszarnia. LUKON realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. W ramach projektu na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie powstanie m.in. biogazownia oraz farma fotowoltaiczna. Firma zakupiła od uniwersytetu 12 ha ziemi. Będzie na niej uprawiała algi, które posłużą jako wsad do biogazowni. Po przeprowadzeniu ich fermentacji oraz spaleniu, powstanie energia elektryczna oraz cieplna.

Firma ITEO specjalizuje się w innowacyjnych technikach energii odnawialnej. Wprowadzając najnowsze rozwiązania i innowacyjną technologię w dziedzinie energii odnawialnej, współpracuje z wieloma zaprzyjaźnionymi firmami na polskim i niemieckim rynku branży ekologicznej. Wraz z partnerami z Europy Zachodniej: Biogas Hochreiter GmbH, Planungs Biuro Sewald GmbH & Co.KG, SAO GmbH, Carbotech GmbH i wielu innymi, oferuje pełen wachlarz usług w zakresie: planowania, organizowania, koordynacji i nadzoru budowy, wykonawstwa zaprojektowanych obiektów, dostawę technologii i urządzeń, uruchomienia i nadzór nad ich eksploatacją.

Obecnie ITEO realizuje kilka obiektów biogazowych i farm fotowoltaicznych. W przypadku biogazowni są to obiekty, w których wprowadzono wysoki stopień innowacyjności z wykorzystaniem wytworzonej energii powstałej z biogazu.

źróło: lubuskie.pl


 

http://zielonanews.pl/index/news/l/pl/k/0/n/wydarzenia/news/7930

 


Świdnica  26.11.2015

Prezentacja mikro i małych instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych w świetle nowej ustawy OZE
 

 


 

W daniu 5.11.2015 odebraliśmy POLSKĄ NAGRODĘ INNOWACYJNOŚCI 2015

 

 

 

Otrzymaliśmy Złoty Certyfikat Rzetelnej Firmy 2015

Z roku na rok przybywa firm, które mogą pochwalić się posiadaniem Złotego Certyfikatu Rzetelności. To dowód na to, że na rynku zaczyna dominować przekonanie o wartościach wynikających ze świadomego prowadzenia biznesu.

http://www.rzf.pl/zlote-Certyfikaty-Rzetelnosci-2014/

 


Międzynarodowe Seminarium Naukowe z udziałem profesorów Uniwersytetu z Meksyku, Niemiec i Uniwersytetu Zielonogórskiego pod przewodnictwem dr hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego 

27-28 maj 2015

 

 

Dziś w Gazecie Wyborczej w dodatku Biznes Plus artykuł o naszej firmie. 

 

 

Radio Zachód wywiad z dnia 6.03.2015

http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/w-nowym-kisielinie-chca-produkowac-prad-z-glonow/

 

Udział w "konkursie" Polska Nagroda Innowacyjności 

 

 

Prezentacja projektu LUKON - Lubuskie Konsorcjum Innowacyjnych Technologii Energii Odnawialnych

Centrum Przedsiębiorczości Transferu Technologii Uniwerystetu Zielonogórskiego 2 kwietnia 2014

 

 

Udział w Konferencji „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski”

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, zaprosili przedstawicieli firm członkowskich Izby do udziału w konferencji „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski”, która odbyła się 27 listopada 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki (sala Pod Kopułą) przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

 

Polski model wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) nie powinien naśladować modeli innych krajów, musimy wypracować własną drogę - mówił wicepremier Janusz Piechociński, otwierając środową konferencję "Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski".

Jak podkreślał Piechociński, polski sektor OZE musi być efektywny, oparty o własne zasoby, inspirujący powstawanie własnych technologii, nie naśladowczy i nie tak kosztowny jak w Europie. 
Jak mówił, prace nad projektem ustawy o OZE są na finiszu, a resort jest zdeterminowany, by wspierać zakup i montaż technologii dla tych źródeł, a nie ich bieżące działanie. Piechociński zaznaczył, że chce, by ustawa została szybko przyjęta, by w kolejnych 2-3 latach uruchomiony został potencjał inwestycyjny szacowany na 3-5 mld zł rocznie i by zwiększać skalę wykorzystania OZE, ale w sposób prorynkowy. "Z bezpiecznymi warunkami dla inwestorów i użytkowników" - wyjaśnił.

Wicepremier podkreślał, że Polska widzi w Europie problemy z wykorzystaniem OZE, w Czechach i na Litwie dokonano korekt systemów wsparcia dla nich. Wkrótce poważnej korekty dokonają Niemcy - dodał. Piechociński wskazywał, że w perspektywie kilku lat - na skutek powstania strefy wolnego handlu UE-USA - dojdzie do zderzenia "gospodarek na różnych kursach", jeśli chodzi m.in. o cenę energii. 

Przypomniał, że od 2005 r. średnia cena energii w UE wzrosła o 25 proc., a w USA - o 1 proc. "Stany Zjednoczone przyciągają nowe inwestycje, również energochłonne. Europa zaczyna dryfować i ma poważne napięcia na rynku energetycznym" - mówił. 
Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podkreślał, że docelowy udział źródeł energii w UE nie powinien być taki sam dla każdego kraju, bo mają one różny potencjał i różne zasoby. Wyraził opinię, że lepiej by było, gdyby cel był formułowany dla całej Unii. Pietrewicz wskazywał, że np., jeśli dziś Niemcy mają najdroższą energię w Europie oznacza to, że nie powinniśmy kopiować ich modelu energetycznego, a raczej wypracować swój. 
Projekt ustawy o OZE przewiduje m.in. uproszczenia dla małych systemów OZE, tzw. mikro instalacji przez zwolnienie z zezwoleń, ocen środowiskowych czy koncesji. 
Jak mówił wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, potencjał takich instalacji do 2020 r. to nawet 14 proc. rocznej produkcji ciepła w całym kraju. Gawłowski dowodził, że można by ten cel osiągnąć wspierając budowę mikro instalacji składających się z paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła i kolektorów słoneczny w 600 tys. domów opalanych węglem i przy budowie 300 tys. nowych. Gawłowski oświadczył też, że niedopuszczalne jest spalanie w ramach OZE drewna, za wyjątkiem pewnych jego odpadów. 

Konsultacje projektu ustawy o OZE mają potrwać do piątku. Odchodzi on od dzisiejszego modelu dotowania produkcji bieżącej na rzecz aukcji. Jej przedmiotem będzie wyprodukowanie określonej ilości energii elektrycznej lub biogazu w określonym czasie, a głównym kryterium - cena produkcji. Zwycięzca będzie zobowiązany do sprzedaży energii przez 15 lat po ustalonej cenie. Właśnie to ma inwestorowi dawać gwarancję sfinansowania inwestycji. 
Dla nowych źródeł aukcje będą prowadzone osobno dla instalacji dużych - o mocy powyżej 1 MW i małych - o mocy od 40 kW do 1 MW. Aukcję wygra ten wytwórca, który zaproponuje najniższą cenę, automatycznie odrzucane będą oferty powyżej pewnej ceny referencyjnej, czyli maksymalnego akceptowalnego poziomu kosztów wytwarzania. Ceny te raz w roku będzie wyliczał Urząd Regulacji Energetyki; dla nowych instalacji ceny referencyjne będą wyliczane oddzielnie dla każdej technologii. 

(PAP) 


Wszystkich naszych Partnerów i Klientów informujemy, że od 1.02.2013 Spółka ITEO zmieniła adres siedziby firmy.

Zapraszamy do Zielonej Góry na ulicę Stefana Żeromskiego 17.  ( dawny budynek Vadimu, za hotelem Śródmiejskim, wejście od strony deptaka i parkingu )

 

 


 

W grudniu 2012 roku zakończono prace projektowe nad biogazownią rolniczą wraz ze stacją PSA - oczyszczania biogazu z otrzymaniem pozwolenia na budowę. Jest to pierwszy na polskim rynku projekt gdzie biogaz powstały w biogazowni nie będzie przetworzony na energię elektryczną tylko oczyszczony w stacji PSA i wpompowany do zewnętrznej sieci gazowej gazu ziemnego.

 

Inwestorów zainteresowanych technologią wytwarzania biogazu i jego oczyszczaniem z wtłoczeniem do zewnętrznej sieci gazowej zapraszamy do siedziby naszej Firmy.

 


 

Został wykonany i posiada pozwolenie na budowę projekt biogazowni 1,7 MW dla Spółki Biogazownia Starogard w miejscowości Starogard Gdański.

Trwają prace projektowe, które są daleko zaawansowane dla:


- biogazownia z oczyszczaniem biogazu 2 MW w okolicach Sulęcina
- biogazownia rolnicza 1 MW w okolicach Gubina
- biogazownia rolnicza 1 MW w okolicach Otmuchowa
- biogazownia rolnicza 1,7 MW w okolicach Turka
- biogazownia rolnicza 0,6 MW w okolicy Lubomia


Konferencja w Toruniu

W dniu 18.05.2012 wzięliśmy udział w konferencji która odbyła się w Toruniu pod nazwą ,, Ochrona odgromowa budynków i budowli oraz nowe techniki i technologie w elektroenergetyce,,


 

ARTYKUŁ: Gazeta Wyborcza  29.10. 2012

Jak z kupy zrobić pieniądze? Lubuski rolnik potrafi. 

Nasz region staje się potentatem w budowie biogazowni. W całej Polsce jest osiem takich urządzeń, z czego dwa w Lubuskiem. Wczoraj rozpoczęła siębudowa trzeciej.

 

 - Po ponad trzech latach starań, w końcu udało się - cieszy się Ryszard Maj, rolnik z Klępska. Głównie zajmuje się hodowlą świń. Samych macior ma 650. Wczoraj obok swej farmy trzody chlewnej zakopał akt erekcyjny budowy nowoczesnej biogazowni. Za pół roku z jego gospodarstwa do sieci energetycznej popłynie 1 MW energii.

Skąd pomysł? - Od początku swej działalności, czyli od 2003 r. miałem problem z zagospodarowaniem gnojowicy z produkcji tuczników. A druga sprawa to chęć zarobku - przyznaje rolnik. Długo starał się o wszelkie pozwolenia na postawienie biogazowni, potem czekał na rozdanie unijnych dopłat. Wreszcie mógł przekazać plac budowy głównemu wykonawcy - firmie Pol-Aqua. Technologia biogazowni to dzieło niemieckiej Biogas Hochreiter, elektrownię postawi Greenvironment, a nad całością inwestycji będzie czuwała babimojska firma ITEO. 

 Główny zbiornik będzie miał 42 m średnicy, 6 m wysokości. Jednorazowo zmieści się w nim 10 tys. ton odpadów. Codziennie trzeba dosypywać kilkadziesiąt ton, aby zachować ciągłość produkcji. W ciągu roku taka biogazownia może przerobić nawet 20 tys. ton obornika, gnojowicy, kiszonki z kukurydzy, wysłodków buraczanych, odchodów kurzych, czyli odpadków, z którymi dotychczas rolnicy mieli problem. W zbiorniku dochodzi do reakcji chemicznych, w wyniku których powstaje metan. Ten po oczyszczeniu trafia do nowoczesnych mikrogazturbin i wytwarzana jest energia. Ciepłem będzie ogrzewana chlewnia, a prąd trafi do sieci energetycznej. Cała biogazownia zajmie 1,6 ha i będzie kosztowała 17 mln zł. Jak zapewnia Jan Bitka z ITEO, biogazownia nie śmierdzi, jest całkowicie bezpieczna dla otoczenia, w dodatku będzie wkopana niemal w całości w ziemię, więc nie będzie ingerowała w krajobraz.

To nie pierwsza biogazownia w Lubuskiem. Jako pierwszy w ekologiczną technologię zainwestował rok temu Giulio Piantini w swej farmie krów w Kalsku. Ma tam 1,5 tys. ha ziemi i 2 tys. krów. - Produkujemy 1 MW energii. Na razie sprawdza się znakomicie. Nie ma już problemu z odpadami, ochrania się środowisko, a dodatkowo można zarobić - mówi Piantini. 

 

   Jak wylicza Władysław Piasecki z Krajowej Rady Izb Rolniczych, w Polsce jest osiem biogazowni, które produkują od 0,4 do 2 MW energii. W Lubuskiem już są dwie: w Niedoradzu produkująca 0,4 MW i właśnie w Kalsku. - Jesteśmy prawdziwymi prekursorami w kraju pod tym względem. Za pół roku tylko w jednej gminie będą dwie duże biogazownie. Kolejne są planowane, bo rolnicy sa zainteresowani. Zostawiamy resztę Polski daleko w tyle - mówi Piasecki.

Wbijaniu pierwszych łopat przyglądali się nie tylko zaproszeni notable, ale i rolnicy. Michał Pietrasik ze Świebodzina gospodarstwo prowadzi z ojcem. Na 2 tys. ha po byłej farmie byków w Rzeczycy uprawiają zboża, rzepak i kukurydzę. Wkrótce chcą też postawić biogazownię. - Teraz produkcja kukurydzy na ziarno jest nieopłacalna, ale mając biogazownię można na kukurydzy zarobić. To dobra inwestycja na lata - mówi młody rolnik.

Jak się okazuje biogazownia to nie tylko "zielona" energia, ale też ekologiczny nawóz, który powstaje z humusu pofermentacyjnego. - Częściowo wykorzystamy go na swoich polach, a połowę będziemy suszyć i sprzedawać w peletach jako nawóz, który można stosować w przydomowych ogródkach - tłumaczy Ryszard Maj.
 
Źródło: Gazeta Wyborcza Zielona Góra