Menu

Biogaz jako Biometan

Biogazownie » Biogaz jako Biometan

Jedną z możliwości stabilizacji rynku gazowego w naszym kraju jest produkcja biogazu z możliwością jego oczyszczenia i wpompowania do sieci zewnętrznej dystrybucji. Biogaz jest paliwem gazowym wytwarzanym przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowej fermentacji. Jest mieszaniną metanu i dwutlenku węgla. Ilość zawartego w biogazie metanu zależy w głównej mierze od rodzaju biodegradowalnej materii. Wyprodukowany biogaz o zawartości np. 54% CH4 i 43 % CO2 może zostać podany na silnik gazowy gdzie metan spalając się wytwarzy energię elektryczną i cieplną. Możemy też podać biogaz na stację oczyszczania biogazu ( np. zmiennociśnieniową PSA) i oczyścić go do wartości gazu ziemnego o zawartości CH4 96%.Uszlachetnienie biogazu do parametrów zbliżonych do gazu ziemnego o zawartości metanu od 92 % do 96% z powodzeniem pozwala nam wpompować go już jako biometan do zewnętrznej sieci dystrybucji gazu lub zastosować w transporcie jako paliwo dla pojazdów ( pod warunkiem, że pojazdy takie zaopatrzone są w instalację na gaz ziemny).

Biometan i gaz ziemny mogą być używane w takich samych pojazdach, mogą być przechowywane i dystrybuowane przez ten sam system tankowania. Ich stosowanie i podaż mogą być wzajemnie wspierane. W krajach Skandynawii i Europie Zachodniej zastosowanie biometanu jako gazu wspierającego jest bardzo rozpowszechnione.

Firma ITEO przy współpracy z niemiecką firmą Carbotech zaprojektowała pierwszą na terenie Polski instalację oczyszczania biogazu ( przez zastosowanie zmiennociśnieniowej technologii PSA )z przeznaczeniem wpompowania biometanu do zewnętrznej sieci dystrybucyjnej gazu. Biogaz może nie tylko być paliwem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, może okazać się już w niedalekiej przyszłości jednym z najlepszych odnawialnych źródeł energii oraz efektywnym paliwem alternatywnym w transporcie i wspierającym paliwem dla gospodarstwa domowego.

W Polsce na chwilę obecną biogaz jest postrzegany jako nowe paliwo, które może być źródłem korzyści środowiskowych i ekonomicznych. W 2013 roku Polska ma wyprodukować około 1 mld m3 biogazu -takie są założenia programu przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa z możliwością jego podwojenia. Eksperci potwierdzają, że Polska posiada wiele niewykorzystanych odpadów powstałych w rolnictwie i przetwórstwie rolno - spożywczym, które zamiast trafiać na wysypiska lub do utylizacji mogą być znaczącym źródłem biogazu a następnie biometanu.