Menu

Biogazownie

 

Każdy obiekt i każdy klient wymaga odrębnego indywidualnego opracowania.

Optymalnie dopasowana technologia do potrzeb i możliwości klienta jest podstawą niezawodnego działania obiektu. Zastosowane innowacyjne rozwiązania technologiczne począwszy od zadania substratów poprzez produkcję biogazu, jego obróbkę i przygotowanie biogazu w celu optymalnej zamiany na energię w agregatach kogeneracyjnych pozwolą inwestorowi zrealizować i osiągnąć zamierzony program inwestycji.

Biogazownie są jednym z najszybciej rozwijających sie inwestycji OZE w Europie. Zainteresowanie i promowanie energii odnawialnej przez czynniki oficjalne stwarza dogodne warunki do inwestowania w budowę biogazowni rolniczych.

 

Biogazownia rolnicza to instalacja służąca do produkcji biogazu z surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Biogazownia składa się z zespołu budowli i urządzeń technicznych, takich jak: plac magazynowania i podawania surowca, zespół fermentatorów, stacja techniczna - pompownia, zbiornik końcowy na przefermentowane substraty, układ chłodzenia i oczyszczenia biogazu, moduł kogeneracyjny, transformator, sterownia i analizy gazu.

W przypadku biogazowni utylizacyjnej konieczne są urządzenia zapewniające sterylizację, homogenizację oraz wykorzystanie bioflitrów. Podstawą do funkcjonowania biogazowni jest dostęp do surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które w procesie fermentacyjnym przekształcane są w biogaz. Skład biogazu oraz jego ilość zależą głównie od składu chemicznego podawanych fermentacji związków organicznych, zachowania warunków procesu fermentacji oraz czasu przebywania substratów w reaktorze.

 

Powstały biogaz może zostać bezpośrednio spalony w zespole kogeneracyjnym na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej lub po oczyszczeniu do wartości gazu ziemnego wprowadzany do gazociągu sieci dystrybucyjnej. Ilość powstającego biogazu oraz jego kaloryczność ma zasadniczy wpływ na ilość wyprodukowanej energii elektrycznej lub ilość wpompowania biometanu do sieci gazociągu zewnętrznego.

 

 

Ze względu na warunki ekonomiczne, planując budowę biogazowni należy dobrać lokalizacje budowy w obrębie do 12km od źródła dostawy surowca.

 

Budowa biogazowni to nie tylko korzyści ze sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub gazu, świadectw pochodzenia, masy pofermentacyjnej jako nawozu naturalnego ale też możliwość świadczenia usługi utylizacyjnej.

Warunkiem uzyskania zaplanowanych korzyści jest odpowiedni dobór substratów i technologii, dlatego istotne jest przeprowadzenie niezbędnej analizy na wstępnym etapie projektowania.