Menu

Panele - Urządzenia

Energia Słoneczna » Panele - Urządzenia

Panele monokrystaliczne, polikrystaliczne. Oferujemy najwyższej jakości Panele Fotowoltaiczne mono oraz polikrystaliczne na potrzeby odbiorców prywatnych, deweloperów, przemysłu oraz rolnictwa.Każdy panel posiada certyfikację oraz gwarancję producenta zapewniającą najwyższą jakość uzysków energii oraz trwałości.Obecnie wyróżnia się trzy typy ogniw fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne – wykorzystujące jednorodną warstwę krzemu;
- polikrystaliczne – wykorzystujące niejednorodną warstwę krzemu;
- amorficzne – krzemowe ogniwa, w których krzem jest materiałem mniej uporządkowanym w stosunku do klasycznych ogniw.


Ogniwa monokrystaliczne stosuje się zazwyczaj przy mocach do 150-200W jednego panelu fotowoltaicznego. Ogniwa polikrystaliczne są stosowane dla mocy powyżej 200W w jednym panelu fotowoltaicznym. Ogniwa z krzemu amorficznego są powszechnie używane w urządzeniach wymagających małej mocy zasilania (np. kalkulatory, zegarki, itp.). Typowe ogniwo fotowoltaiczne jest to płytka półprzewodnikowa z krzemu krystalicznego lub polikrystalicznego, w której została uformowana bariera potencjału np. w postaci złącza p-n.

Grubość płytek zawiera się w granicach 200 - 400 mikrometrów. Na przednią i tylnią stronę płytki naniesione są metaliczne połączenia, będące kontaktami i pozwalające płytce działać jako ogniwo fotowoltaiczne.Jak rozumieć dane techniczne panela

Moc maksymalna
Wartość ta podaje maksymalną moc osiągalną przez fotoogniwo. Taka moc jest dostępna w standardowych warunkach testu (STC - moc promieniowania słonecznego 1000W/m2; gęstość spektrum AM 1,5; temperatura ogniwa 25oC).

Tolerancja wydajności
Producent zastrzega sobie, że o tyle może różnić się faktyczna wartość mocy maksymalnej

Napięcie mocy maksymalnej
Jest to napięcie osiągalne w momencie, gdy panel będzie pracował z mocą maksymalną.

Natężenie prądu mocy maksymalnej
Jest to natężenie prądu osiągalne, gdy panel pracuje z mocą maksymalną.

Napięcie jałowe
Czyli napięcie osiągalne w sytuacji, kiedy moduł nie jest podłączony do żadnego obciążenia.

Prąd zwarciowy

Natężenie prądu płynącego przy zwarciu ogniwa (czyli w chwili maksymalnego obciążenia)

Sprawność panelu
Podstawowym parametrem fizycznym cechującym ogniwo słoneczne jest jego sprawność. Sprawnością ogniwa nazywamy stosunek uzyskiwanej z ogniwa energii elektrycznej do energii promieniowania słonecznego padającego na ogniwo. Jest to procent energii słonecznej, jaką panel jest w stanie przetworzyć na energię elektryczną. Zakładamy, że na powierzchnię modułu pada 100W energii ze słońca. Panel ma sprawność 12,8% czyli będzie w tym momencie produkował 12,8Wat. Sprawność całego modułu oczywiście jest niższa niż pojedynczego ogniwa. Wynika to z tego, że nie cała powierzchnia modułu przekształca energię słoneczną na elektryczną. Na sprawność całego modułu ma również wpływ sposób łączenia ogniw.

Sprawność pojedynczego ogniwa
Jest to sprawność, jaką ma pojedyncze ogniwo wchodzące w skład modułu.

Maksymalne napięcie systemu
Wartość ta oznacza maksymalne napięcie, z jakim mogą pracować połączone szeregowo panele.

Inwertery
Inwerter służy do przekształcania wygenerowanej w zespole ogniw elektryczności o napięciach stałych na napięcie zmienne,nadające się do wykorzystania na miejscu lub do eksportu do sieci. Jednym z najczęściej stosowanych Inwerterów jest Inwerter Typu KACO