Menu

Wydarzenia

Aktualności » Wydarzenia

18-19 kwiecień

Gościliśmy naszych partnerów którzy współpracują z nami przy realizacji Projektu Lukon.

 

 

 

W daniu 5.11.2015 odebraliśmy POLSKĄ NAGRODĘ INNOWACYJNOŚCI 2015

 

 


http://lubuskie.pl/news/17095/16/W-ramach-LUKON-wyprodukuja-energie-odnawialna/

W ramach LUKON wyprodukują energię odnawialną

Pozyskiwanie energii odnawialnej, realizacja projektu LUKON oraz możliwość finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków Unii Europejskiej to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z Grzegorzem Szulcem, założycielem i prezesem spółki ITEO zajmującej się innowacyjnymi technikami energii odnawialnej. W spotkaniu udział wziął również prof. Andrzej Pieczyński, prorektor ds. rozwoju UZ, dr Roman Kielec, prezes Parku Naukowo- Technologicznego w Nowym Kisielinie oraz inwestor niemiecki Jurgen Tȅuber.

potkanie dotyczyło projektu LUKON - Lubuskiego Konsorcjum Innowacyjnych Technologii Energii Odnawialnych. Projekt zakłada połączenie kilku zakładów (technologii), które ściśle ze sobą współpracują: biogazownia, zakład produkcji peletu lub nawozu, stacja hodowli alg, instalacja PV ze stacją akumulatorów, wytłaczarka oleju i lipidów, separator masy pofermentacyjnej, suszarnia. LUKON realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. W ramach projektu na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie powstanie m.in. biogazownia oraz farma fotowoltaiczna. Firma zakupiła od uniwersytetu 12 ha ziemi. Będzie na niej uprawiała algi, które posłużą jako wsad do biogazowni. Po przeprowadzeniu ich fermentacji oraz spaleniu powstanie energia elektryczna oraz cieplna.

Firma ITEO specjalizuje się w innowacyjnych technikach energii odnawialnej. Wprowadzając najnowsze rozwiązania i innowacyjną technologię w dziedzinie energii odnawialnej, współpracuje z wieloma zaprzyjaźnionymi firmami na polskim i niemieckim rynku branży ekologicznej. Wraz z partnerami z Europy Zachodniej: Biogas Hochreiter GmbH, Planungs Biuro Sewald GmbH & Co.KG, SAO GmbH, Carbotech GmbH i wielu innymi oferuje pełen wachlarz usług w zakresie: planowania, organizowania, koordynacji i nadzoru budowy, wykonawstwa zaprojektowanych obiektów, dostawę technologii i urządzeń, uruchomienia i nadzór nad ich eksploatacją.

Obecnie ITEO realizuje kilka obiektów biogazowych i farm fotowoltaicznych. W przypadku biogazowni są to obiekty, w których wprowadzono wysoki stopień innowacyjności z wykorzystaniem wytworzonej energii powstałej z biogazu.

 

 


Międzynarodowe Seminarium Naukowe z udziałem profesorów Uniwersytetu z Meksyku, Niemiec i Uniwersytetu Zielonogórskiego pod przewodnictwem dr hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego 

 

27-28 maj 2015


Udział w "konkursie" Polska Nagroda Innowacyjności 

 


Prezentacja projektu LUKON - Lubuskie Konsorcjum Innowacyjnych Technologii Energii Odnawialnych

Centrum Przedsiębiorczości Transferu Technologii Uniwerystetu Zielonogórskiego 2 kwietnia 2014

 


Udział w Konferencji „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski”

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, zaprosili przedstawicieli firm członkowskich Izby do udziału w konferencji „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski”, która odbyła się 27 listopada 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki (sala Pod Kopułą) przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

 

Polski model wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) nie powinien naśladować modeli innych krajów, musimy wypracować własną drogę - mówił wicepremier Janusz Piechociński, otwierając środową konferencję "Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski".

Jak podkreślał Piechociński, polski sektor OZE musi być efektywny, oparty o własne zasoby, inspirujący powstawanie własnych technologii, nie naśladowczy i nie tak kosztowny jak w Europie. 
Jak mówił, prace nad projektem ustawy o OZE są na finiszu, a resort jest zdeterminowany, by wspierać zakup i montaż technologii dla tych źródeł, a nie ich bieżące działanie. Piechociński zaznaczył, że chce, by ustawa została szybko przyjęta, by w kolejnych 2-3 latach uruchomiony został potencjał inwestycyjny szacowany na 3-5 mld zł rocznie i by zwiększać skalę wykorzystania OZE, ale w sposób prorynkowy. "Z bezpiecznymi warunkami dla inwestorów i użytkowników" - wyjaśnił.

Wicepremier podkreślał, że Polska widzi w Europie problemy z wykorzystaniem OZE, w Czechach i na Litwie dokonano korekt systemów wsparcia dla nich. Wkrótce poważnej korekty dokonają Niemcy - dodał. Piechociński wskazywał, że w perspektywie kilku lat - na skutek powstania strefy wolnego handlu UE-USA - dojdzie do zderzenia "gospodarek na różnych kursach", jeśli chodzi m.in. o cenę energii. 

Przypomniał, że od 2005 r. średnia cena energii w UE wzrosła o 25 proc., a w USA - o 1 proc. "Stany Zjednoczone przyciągają nowe inwestycje, również energochłonne. Europa zaczyna dryfować i ma poważne napięcia na rynku energetycznym" - mówił. 
Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podkreślał, że docelowy udział źródeł energii w UE nie powinien być taki sam dla każdego kraju, bo mają one różny potencjał i różne zasoby. Wyraził opinię, że lepiej by było, gdyby cel był formułowany dla całej Unii. Pietrewicz wskazywał, że np., jeśli dziś Niemcy mają najdroższą energię w Europie oznacza to, że nie powinniśmy kopiować ich modelu energetycznego, a raczej wypracować swój. 
Projekt ustawy o OZE przewiduje m.in. uproszczenia dla małych systemów OZE, tzw. mikro instalacji przez zwolnienie z zezwoleń, ocen środowiskowych czy koncesji. 
Jak mówił wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, potencjał takich instalacji do 2020 r. to nawet 14 proc. rocznej produkcji ciepła w całym kraju. Gawłowski dowodził, że można by ten cel osiągnąć wspierając budowę mikro instalacji składających się z paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła i kolektorów słoneczny w 600 tys. domów opalanych węglem i przy budowie 300 tys. nowych. Gawłowski oświadczył też, że niedopuszczalne jest spalanie w ramach OZE drewna, za wyjątkiem pewnych jego odpadów. 

Konsultacje projektu ustawy o OZE mają potrwać do piątku. Odchodzi on od dzisiejszego modelu dotowania produkcji bieżącej na rzecz aukcji. Jej przedmiotem będzie wyprodukowanie określonej ilości energii elektrycznej lub biogazu w określonym czasie, a głównym kryterium - cena produkcji. Zwycięzca będzie zobowiązany do sprzedaży energii przez 15 lat po ustalonej cenie. Właśnie to ma inwestorowi dawać gwarancję sfinansowania inwestycji. 
Dla nowych źródeł aukcje będą prowadzone osobno dla instalacji dużych - o mocy powyżej 1 MW i małych - o mocy od 40 kW do 1 MW. Aukcję wygra ten wytwórca, który zaproponuje najniższą cenę, automatycznie odrzucane będą oferty powyżej pewnej ceny referencyjnej, czyli maksymalnego akceptowalnego poziomu kosztów wytwarzania. Ceny te raz w roku będzie wyliczał Urząd Regulacji Energetyki; dla nowych instalacji ceny referencyjne będą wyliczane oddzielnie dla każdej technologii. 

(PAP) 


W grudniu 2012 roku zakończono prace projektowe nad biogazownią rolniczą wraz ze stacją PSA - oczyszczania biogazu z otrzymaniem pozwolenia na budowę. Jest to pierwszy na polskim rynku projekt gdzie biogaz powstały w biogazowni nie będzie przetworzony na energię elektryczną tylko oczyszczony w stacji PSA i wpompowany do zewnętrznej sieci gazowej gazu ziemnego.

 

Inwestorów zainteresowanych technologią wytwarzania biogazu i jego oczyszczaniem z wtłoczeniem do zewnętrznej sieci gazowej zapraszamy do siedziby naszej Firmy.


Został wykonany i posiada pozwolenie na budowę projekt biogazowni 1,7 MW dla Spółki Biogazownia Starogard w miejscowości Starogard Gdański.

Trwają prace projektowe, które są daleko zaawansowane dla:


- biogazownia z oczyszczaniem biogazu 2 MW w okolicach Sulęcina
- biogazownia rolnicza 1 MW w okolicach Gubina
- biogazownia rolnicza 1 MW w okolicach Otmuchowa
- biogazownia rolnicza 1,7 MW w okolicach Turka
- biogazownia rolnicza 0,6 MW w okolicy Lubomia


Konferencja w Toruniu

W dniu 18.05.2012 wzięliśmy udział w konferencji która odbyła się w Toruniu pod nazwą ,, Ochrona odgromowa budynków i budowli oraz nowe techniki i technologie w elektroenergetyce,,