Menu

Zalety instalacji PV

Energia Słoneczna » Zalety instalacji PV

ZALETY INSTALACJI PV
Spośród wielu zalet instalacji fotowoltaicznych wymienić należy te najistotniejsze:

- nie jest potrzebne żadne paliwo zewnętrzne, a zatem wszelkie problemy związane z transportem i magazynowaniem paliwa są wyeliminowane
- ich sprawność nie zmniejsza się wraz z upływem czasu
- żywotność wynosi 20-30 lat
- na skutek braku części ruchomych nie ulegają zużyciu, nie wymagają części zamiennych ani konserwacji
- energia elektryczna wytworzona jest nawet w dni pochmurne poprzez wykorzystanie promieniowania rozproszonego
- instalacja nie wymaga żadnej obsługi
- w czasie produkcji energii elektrycznej nie powstają żadne szkodliwe odpady zanieczyszczające środowisko
- brak kosztów eksploatacji