1. WYBIERZ REGION INWESTYCJI 2. UZUPEŁNIJ DANE I DAJ PRZELICZ
1076 985
985
989 985 1081
962
950
Ilość paneli
Cena sprzedaży energii

< wróć do strony ITEO.PL

Dane techniczne

ITEO - Innowacyjne Techniki Energii Odnawialnej
Kąt ustawienia paneli, przy azymucie ...° 25° - 35° 25° - 35° Jednostka
Moc panela Sunowe
Panele monokrystaliczne
0,195 0,240 kWp
Wymiar panela Sunowe 1,277 1,624 m2
Pow. Ogniwa Sunowe 0,016 0,024 m2
Sprawność panela Sunowe 15,30 14,70 %
Ilość paneli Sunowe 500 500 szt.
Pow. terenu pod zabudowę Farma wolnostojaca 1 394,25 1 836,00 m2
Pow. zamontowanych paneli 638,50 812,00 m2
Ilość fal. Powador 9.6kW Kaco 11 13 szt.
Straty układu kable, falownki, ogniwa 8 8 %
Roczna degradacja ogniwa gwarancja producenta 0,30 0,30 rok / %
Całkow. zainstal. moc farmy Sunowe 97,50 120,00 kWp
Uzysk energii z farmy netto do zagospodarowania 88 354,50 108 744,00 kWh/rok
Średnie/roczne nasłonecznienie Obszar 985 985 kWh/m2/rok

Koszty

Koszt układu za 1kWp SAO - ITEO 4 715,00 5 242,00 zł/kWp
Koszt trafostacji ITEO 130 000,00 130 000,00
Roczne koszty eksploatacyjne instalacji 0.015 8 845,69 10 437,00
Roczny wzrost kosztów w eksploatacji instalacji 0.01 88,46 104,37
Razem koszt inwestycji SAO - ITEO 589 712,50 695 800,00
Koszt inwestycji bez trafostacji SAO - ITEO 459 712,50 565 800,00

Zysk

Cena za energię łącznie Oper. Energetyczny 0,97 0,97 zł/kW
Zysk ze sprzedaży energii 85 703,87 105 481,68 zł/rok

Wykresy

Wykres uzysku energii w roku dla 25° - 32° dla panelu o mocy 0.195kWp

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Amortyzacja inwestycji dla panelu 195kWp w okresie 17 lat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wykres uzysku energii w roku dla 25° - 32° dla panelu o mocy 0.240kWp

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Amortyzacja inwestycji dla panelu 240kWp w okresie 17 lat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17